Året som gått med LekMiT

Året som gått med LekMiT:

Eftersom vi har varit med i projektet så har vi fokuserat mycket på IKTverktygen och det avspeglar sig på barnen. De använder sig gärna av kamera, diktafoner och lärplattan för att utforska själva och vi har dem också mer lättillgängliga än tidigare. Verktygen är lustfyllda och lockar till nyfikenhet.

 

Utbildningar som man gör tillsammans i ett arbetslag leder till reflektion och att verksamheten utvecklas. Fördelen med att gå hela arbetslaget är att alla ”kan lika mycket”, och man behöver inte lägga en massa tid på att lära och inspirera kollegor. Alla är intresserade redan från start. Några av de saker som varit bra med LekMitprojektet är att vi till stor del har kunnat påverka handledningen. Vi har också kunnat önska vad utbildningstillfällena ska innehålla. Eftersom vi gått utbildningen tillsammans med en annan förskola har det blivit fler reflektioner kring användadet av IKTverktygen, för och nackdelar och även etiska diskussioner.

 

Ett stort fokus för oss under året har legat på lärplattorna. Verktyget var nytt för både oss och barnen och vi startade från ruta ett tillsammans. Vi har sett många nya sätt att lära på, tex vid geocaching, enkelheten för barnen att göra film – från början till slut. Vi har gjort egna filmer från storyboard till färdigklippt film. De har filmat själva, lagt dit ljud, bilder, klippt i filmen.mm. Barnen får också en förståelse för hur en film blir till och hur man kan göra vissa tricks för att förstärka vissa scener.

De program som vi främst använt i lärplattan är sådana som främjar kreativitet och upptäckande, ex iMovie, Backwards, Garageband, Artset och Puppet Pals. Barnen blir kreativa och deras självkänsla växer när deras fantasi blir ”verklighet” och deras idéer tas tillvara. De utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

Barnen har varit väldigt delaktiga pga enkelheten att använda lärplattan och att den dessutom är ett multiverktyg.

 

Vi har upptäckt att det är lättare att göra dokumentationer tillsammans med barnen, dokumentationer som de själva äger. De program vi oftast använt oss av är Evernote och Popplet, och såklart lärplattans kamera. Det underlättar att lärplattan är ett allt-i-ett verktyg och att den är så enkel att ha med sig överallt, ute och inne.

En projektor som ”följde med” i projektet, är också ett nytt verktyg för oss. Vi har använt oss av det bl a i reflektionssyfte. Här kan vi säkert hitta fler användningsområden, kanske med hjälp av ex Airserver.

 

IKT i fortsättningen:

IKT är ett område som vi tycker är viktigt att arbeta med. I rektorsområdet kommer det nu att köpas in en lärplatta till varje avdelning och vi har blivit tillfrågade om att hålla enklare utbildningar. Det känns riktigt roligt och vi tror att vi har mycket att delge de andra. Tror också att det kommer att väcka nya frågor och funderingar även för oss.

 

Fördelar/nackdelar med lärplattan:

Fördelen är att den är lustfylld och väldigt iniutiv för barnen, ett allt i ett verktyg, där man kan fota, filma, redigera. Man kan hitta program för det tema/projekt som man arbetar med. Den är lätt att använda om man ska gå mellan tekniker och den är bra när man ska samarbeta eftersom den är lätt att samlas kring. Nackdelen är att den kan bli en spelmaskin om man inte har ett pedagogiskt syfte med det man gör på lärplattan.

Barnens föräldrar har varit positiva till lärplattan, vi har berättat hur och i vilket syfte den används. Vi har också berättat om enkelheten i användandet av lärplatta gentemot dator.

Norrlär: (http://norrlar.wordpress.com)

Vi har också hunnit med att hålla i en presentation på Norrlär om vad vi gjort under året i LekMiTprojektet . Vi visade och berättade om hur vi använt IKTverktygen på vår förskola. Det blev också en slags utvärdering för oss där vi fick användning av våra blogginlägg, de var bra att kunna se tillbaka på.

 

Tankar förr och nu:

Vi tycker att det hade varit bra om vi pedagoger först hade testat lärplattorna när projektet började. Det är mycket kan man lära tillsammans med barnen men inte allt. Ibland kan barnen tappa intresset om det krånglar alltför mycket. Vi skulle då också ha valt att bara ta med de kreativa programmen. Vi tycker inte heller att det ska vara så många program installerade samtidigt, hellre få som man lär sig mer om. På vår förskola har vi bra utbildningar i rörlig bild, bild och ljud sedan tidigare, men om inte alla har den grunden är det bra att ha mer av det.

 

Läroplanen och IKT:

De flesta av läroplanens mål går att uppfylla med IKTverktygens hjälp, det beror bara på vad syftet med det man arbetar med är. Vi ser att barnen utvecklar sin självkänsla och får stark tilltro till sin egen förmåga. De lär sig verktygen snabbt och kan visa kompisar hur både verktygen fungerar eller om det är någon app de lärt sig före. Just nu sker det många diskussioner bl a på nyheterna – både för och emot. Vi anser att om verktygen används på ”rätt sätt” med läroplanen som grund så är de bra, men det krävs att jag har en pedagogisk tanke innan användandet.

 

Vi har fått många tips och ideér från nätet. Det finns en grupp på Facebook som heter ”IPads i skola och förskola ”, där man kan få svar och hjälp på frågor (när som helst under dygnet ;) ). ”Pappas appar” och ”Skolappar” recenserar appar för barn och dessutom finns det så otroligt många pedagoger som skriver ner sina funderingar i diverse bloggar.

Det kommer att bli spännande att fortsätta följa LekMiTbloggen, nu med nya deltagare och många nya tankar och funderingar. Kanske kommer det något gästblogginlägg från oss om vi hinner…

 

 

 

 

Annonser

Vi ritar glada människor!

Detta bildspel kräver JavaScript.

På vår promenad till skogen så upptäcker barnen att alla stubbar är alldeles vita av snö. Jag frågar om vi inte ska rita glada människor på stubbarna! Det tycker de är en bra idé. Barnen börjar leta efter pinnar som ska bli bra ”pennor” och efter ett tag är alla på gång att rita glada människor. Barnen tyckte också det var roligt att leta nya stubbar och ropade gärna efter en kompis om de hittat flera på samma ställe.

I vårt tema där vi arbetar med ”Jaget” har vi pratat om känslor och framför allt om känslan GLAD. När blir man glad, hur känns det när man blir glad och var känns det. När vi ritade våra ”smilisar” så pratade vi att andra som promenerade i skogen kunde se våra glada människor, och hur de skulle känna sig när de såg vad vi ritat.

Skattjakt på förskolans gård

Vi har gömt några skatter på förskolans gård, för att prova på vad geocaching är och hur man letar. Vi provar att gömma dem på olika ställen och vi samtalar med barnen om att man kan vara tvungen att leta högt, lågt, bakom, under m.m. Vi pratar med barnen om att vara försiktig med naturen där man letar och att och om man hittar sådant som inte hör hemma i naturen så kan man ta med sig det hem.

Här tittar två barn åt vilket håll kompassnålen pekar och de förstår snabbt åt vilket håll de ska gå.

Än kan det vara svårt att förstå att man kommer närmare skatten genom att läsa av siffrorna på så här höga tal, men det blir lättare när talet minskar (är under 10).

HITTAD!!!

De här två barnen ville efter det här gömma en skatt, som deras kompisar skulle få leta. Barnen valde ett ställe och sedan hjälptes vi åt att ta ut koordinaterna. Dessa skrevs in i GC Buddy och därefter blev det kompisarnas tur att söka.

Det första problemet de stötte på var att kompasspilen visade att skatten låg på andra sidan förskolan, vi kan alltså inte gå genom huset! Hur ska vi göra då? Enkelt, ett av barnen föreslog genast att vi kan gå runt huset till stället dit komassen pekade.

Samarbete är A och O när skatten ska hittas. Det är lika roligt att gömma skatter som att leta efter dem.

Hemmingsmarks förskola

Pippi

Magiskt?

”Hur många Birk som helst, fröken!”

Ur förskolans läroplan:
”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.”

Många upptäckter av ljus, skugga och färger

Jag har slagit igång projektorn i taket och visar en vit bakgrund på väggen. Därefter ber jag barnen att försöka göra skuggor.

Här har skrivit ner de upptäckter jag sett och kommentarer som barnen sagt. De ser samband och upptäcker nya sätt att se sin omvärld. De uttrycker tankar, ställer frågor och kommunicerar med varandra.

 

 

B berättar att han ska göra en form. Han lägger figuren på bordet framför, men ingen skugga syns på väggen.

A – ”Du tänkte göra några former, hur tänkte du?”

B – ”Äh, det blir inge former.”

A – ”Blir det inga former?”

Han provar att lägga dem på bordet igen.

L – ”Han tänkte så här, man kan väl sätta de här så här, det syns väl, men det syntes inte.”

L visar att man kan hålla upp dem, framför väggen.

 

 

M – Nu ser jag en skugga där! Av Birk! Och Viktor.

A – Men din då, var är den?

M – Jag vet int´.

Hon går förbi väggen.

M – Jag såg min skugga.

 

Barnen hämtar själva olika saker som de håller upp framför ljuset.

L berättar och visar att man kan gå långt ifrån och nära väggen.

 

 

L hämtar en låda fylld med geometriska former.

Hon upptäcker att innehållet inte syns i skuggfiguren.

L – Det är bara en tom skugga!

 

 

 

M och L hämtar ficklampor. De håller upp dem och L upptäcker att det ”lyser” på väggen.

L – Hur kan det bli så när det är stängt av?

Hon tänder och släcker ficklampan.

 

 

L – Om man tänder blir det så här…

 

 

Och om man släcker så blir det så här…

 

 

M lyser på L´s skuggbild och då ”försvinner” skuggan just där.

 

 

Jag hämtar några speglar till dem.

 

M – ”Det finns ingen spegel. Se! Inte på skuggan!

 

 

M- ”Men när vi lyser med ficklampan då går det en spegel i den här.”

Om man lyser … och nu …”

 

 

 

 

 

 

L – ”Kolla när man gör så här… då far det som glitter.”

 

 

Jag byter till en flerfärgad bakgrund.

 

L håller upp spegeln och tittar in i den. Hon får syn på projektorn.

L – ”Kan man se var det lyser? Ja, kolla fröken, man kan se var det lyser! Här är filmkameran.”

 

 

 

L – ”Jag har gul och då är det här samma färg. Det här är samma färg.”

 

 

L – ”Och det här…jag tänkte så här man kan blanda färg så här.”

B –”Och det här är samma färg som det hära.”

M – ”Jag har blandat färg.”

 

 

Jag väljer en ny bild som projiceras på väggen.

 

B går direkt och hämtar den saken som visas.

B- ”Det var den här!”

V – ”Nä, den är för stor. Vi måst´ göra den lite mindre.”

 

 

Därefter väljer barnen själv bilder och filmer från pekplattan. En av filmerna är ritade i Doddle Cast.

 

V för händerna fram och tillbaka över väggen.

V – ”Vi kanske måste försöka sudda?”

 

 

M – ”Nä, det går int´ sudda. Nu suddar de.”

 

 

Efterlängtade vår aktiviteter

Äntligen har saker som varit gömda under snön, tinat fram.

 

 

”Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.” Lpfö98/10

Legobyggen

Fler animationer… här bygger Birk och Louella med lego.

Astons stenar

Måndag den 23 april åkte vi buss in till Piteå där vi skulle se på teatern Astons stenar.

Teatern var väldigt uppskattad av alla barnen som tyckte att den var väldigt bra.

 

Aston med sin pappa och mamma.

Efter teatern fick vi känna på Astons stenar.

Andreas och Theo läser boken Astons stenar när vi kommer till förskolan igen.

Utforskande av Puppet PalsWilliam och Viktor har gjort filmer i Puppet Pals.


Moa och Birks film.